Во продолжение, Ве молиме прочитајте ги Условите на употреба (кои ги вклучуваат Условите за користење и Условите за продавање) и Политиката за заштита на лични податоци. Најважните информации се прикажани во продолжение.

 

Вашите лични информации

Што правите со мојата е-mail адреса?

– Ништо особено. Секојдневно ќе добивате најактуелни понуди од Woooper на Вашата e-mail адреса и повремени известувања за вашите купувања. Вашите лични информации ги сфаќаме многу сериозно – нашиот приоритет е да ја користиме Вашата е-mail адреса за да ве информираме за нашите нови производи и попусти секој ден. Во нашата Политика за заштита на лични податоци има целосни инфомации, Ве молиме погледнете ги.

 

Што правите со информациите од мојата платежна картичка и информациите за плаќање?

– Овие информации се пренесуваат преку Secure Socket Layer конекција и се целосно шифрирани. Woooper нема пристап до Вашите информации во однос на плаќањето плаќањето односно податоците кои ги внесувате при купувањето се процесираат преку процесинг системот на Халк Банка ePay