Доставата се врши во рок од 72 часа од примената нарачка.