Курс за Software Testing | Woooper Academy | 1 недела


Цена:
ден 4,900

Description

Онлајн курсот за софтвер тестинг е образовен курс кој има за цел да ги запознае учесниците со основните концепти, методи и практики во областа на тестингот на софтвер. Овој курс е дизајниран за да ги обучи студентите или професионалците во процесите на софтвер тестинг, вклучувајќи техники за откривање на грешки, оценување на квалитетот на софтверот и подобрување на процесите на развој на софтверот.
Во првите делови од курсот, учесниците ќе се запознаат со основните концепти на софтвер тестинг, вклучувајќи ги типовите на софтвер тестинг, методите за планирање и извршување на тестови, како и инструментите што се користат во тестинг процесот. Потоа, курсот продолжува со детални техники за тестинг, вклучувајќи и функционален тестинг, тестинг на интерфејси, тестинг на перформанси.
Курсот вклучува и практични делови, каде учесниците имаат можност да ги применат научените концепти во реални ситуации. Ова вклучува и работа со различни случаи за тестирање, користење на автоматизирани алатки за тестирање, анализа на резултатите од тестовите, како и процеси за пријавување на увидените грешки.
Инструкторите вклучени во овој онлајн курс се искусни професионалци во областа на софтвер тестинг, кои имаат практично искуство и ги делат своите знаења и искуства со учесниците.
Онлајн курсевите за софтвер тестинг се достапни за како за почетници, така и за напредни корисници кои сакаат да ги подобрат своите вештини во оваа област.

Можеби би ве интересирало

Recently viewed